Siłownia fotograficzna – stypendium MKiDN

“Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci”

W dniu 22 maja Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński rozstrzygnął stypendialną część programu Kultura w sieci. Została ogłoszona listy stypendystów.

Mój wniosek do programu stypendialnego Kultura w sieci w dziedzinie “sztuki wizualne” pt. Siłownia fotograficzna został pozytywnie przyjęty i po pewnych zmianach formalnych już obecnie wchodzi do realizacji (zmiana z 6 na 3 miesiące trwania okresu stypendialnego).

Syntetyczny opis projektu, który będzie realizowany i upowszechniany w internecie

Siłownia fotograficzna to możliwość wkraczania w świat analiz i myśli jakie towarzyszą fotografowi przy realizacji zdjęć. To nie tylko omawianie sposobu powstania zdjęcia, to też słowna relacja tego, co myślę przy wykonywaniu zdjęć, dlaczego i na co zwracam uwagę, jakie aspekty tematu i jak oddziaływają na moje zmysły oraz to, jak w danym momencie i jakimi narzędziami mogę wykonując zdjęcie przenieść go w postać pliku cyfrowego fotografii. Oczywiście efekty realizacji pozwolą odbiorcy zrozumieć i poznać możliwości samorozwoju w dziedzinie fotografii, postrzegania piękna i umiejętności obserwacji.

Szczegółowy opis projektu, który będzie realizowany i upowszechniany w internecie

Obecnie szeroki dostęp do wiedzy w internecie stawia głównie na techniczne aspekty powstawania zdjęć. Nie jest trudno nauczyć się narzędzi i elementarnych podstaw związanych z tym jakiego sprzętu i w jakich sytuacjach należy używać. Często wiedza ta jest jednak złudnie atrakcyjna. Obserwuję często osoby fotografujące jako te, które podążają w swoim rozwoju fotograficznym ściśle w wyuczonych kanonach technicznych aspektów realizacji zdjęć, często niemal powielając już wcześniej widziane zdjęcia innych fotografów. To bardzo błędny kierunek i działania, który nie pozwoli nigdy wejść na inny, wyższy poziom nie tylko jakości wykonywanych fotografii ale przede wszystkim poziom własnej samorealizacji i nowych doświadczeń, które dzięki fotografii wszyscy mogą osiągać. W moim rozwoju fotografii najważniejszy okazał się czas oraz brak możliwości przyuczania się poprzez łatwo osiągalną obecnie wiedzę z dostępnych materiałów tak w internecie jak i z podręczników nastawionych na sprzedaż chwytnymi tytułami. Długotrwały proces nauki jaki przeszedłem w moim życiu trwa już niemal 32 lata choć osobiście uważam, że jest to okres niemal całego już mojego 45 letniego życia. Bardzo często osoby fotografujące zaczynają wykonywać zdjęcia niemal tylko technicznie poprawne, trochę niestety takie mechaniczne. Brakuje w nich elementu najważniejszego jakim jest swego rodzaju dusza, prawda zapisana w zdjęciu. Najczęściej osoby te nie mają nawet świadomości tego, że fotografować można praktycznie wciąż, być czułym na otaczające nas piękno również jako niemal, że forma i sposób na życie a nie tylko wtedy, gdy w ręku pojawia się aparat fotograficzny. Fotografowanie w moim rozumieniu to umiejętność dostrzegania tego piękna otaczającego nas świata. Codzienny zachwyt drobnymi sytuacjami, zdarzeniami, elementami, obrazami jakie daje nam codzienne życie nie wymaga aparatu lecz jego posiadanie i wiedza pozwala na zapis tych aspektów w postaci zdjęć, które następnie mogą zostać pokazane innym osobom. Ważne jest wtedy to, by inni wraz ze swoją wrażliwością potrafili w tak wykonywanej fotografii dostrzegać piękno, którym fotografujący będąc zachwycony popełnił i wykonał ową fotografię czy niemal cały projekt. Ponieważ każdy bazuje na swoich życiowych doświadczeniach nie ma jedynego i jedynie słusznego sposobu na osiągnięcie zadowalających wyników przez wszystkich. Poznanie jednak pewnego toku myślowego wraz z poznaniem zdjęć jako efektu wieńczącego ten proces może stanowić

Sposób realizacji i upowszechniania projektu w internecie

Obecnie jednym z najbardziej dostępnych i powszechnych mediów stał się internet ale i dostępne dzięki niemu treści. W przeciwieństwie do podręczników czy literatury medium internetu umożliwia również interakcję z zainteresowanymi odbiorcami, którzy pozostawiając swoje komentarze czy pytania mogą wpływać na późniejsze odniesienie się do nich czy to w kolejnych projektach czy poprzez udzielanie odpowiedzi w postaci komentarzy pod publikacją. Miejscem publikacji dla odbiorców będzie https://www.szubinski.pl/silownia-fotograficzna/ gdzie w formie blogowej pojawiać się będą wpisy z możliwością ich komentowania i prowadzenia dyskusji. Każdy nowy wpis, który ma formę krótkiego opracowanego nagrania wideo min. 3min ze ścieżką dźwiękową moich sugestii przy realizacji zdjęć, będzie zawierał tekst jako rozwinięcie wraz ze zdjęciami z danej realizacji. Każdy wpis będzie upowszechniany na platformie FACEBOOK by maksymalizować zasięg publikacji wśród potencjalnie zainteresowanych.

 

Sprawozdanie z przeprowadzenia projektu i miejsc upowszechnienia informacji.

 

Siłownia FOTOgraficzna

“Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci”

https://www.szubinski.pl/2020/06/16/silownia-fotograficzna-cz-i/

Poszukiwanie koloru w przyrodzie – obserwacje w jednym miejscu.

https://www.szubinski.pl/2020/06/29/silownia-fotograficzna-cz-ii/

Poszukiwanie koloru w przestrzeni miejskiej.

Dodatkowo – Materiał warsztatowy z podstaw fotografii – cz. 2

https://www.szubinski.pl/2020/06/30/silownia-fotograficzna/

Poszukiwania magii światła, kształtu, harmonii i detalu w przyrodzie.

Dodatkowo – Materiał warsztatowy z podstaw fotografii – cz. 3

https://www.szubinski.pl/2020/07/16/silownia-fotograficzna-cz-iv/

Fotografowanie by odnaleźć kształt, światło i cień w przestrzeni miejskiej, sztuka samodoskonalenia się w postrzeganiu i dostrzeganiu.

Dodatkowo – Materiał warsztatowy z podstaw fotografii – cz. 4

https://www.szubinski.pl/2020/07/26/silownia-fotograficzna-cz-v/

Fotografowanie wśród ludzi, człowiek w reportażowym ujęciu cz. I

Dodatkowo – Materiał warsztatowy z podstaw fotografii – cz. 5

https://www.szubinski.pl/2020/08/17/silownia-fotograficzna-cz-vi/

Fotografowanie wśród ludzi, człowiek w reportażowym ujęciu cz. II

https://www.szubinski.pl/2020/08/28/silownia-fotograficzna-cz-vii/
https://youtu.be/88vhOTRMNB4
https://youtu.be/b8y3NoL_ikY
https://youtu.be/9vJ4pkOrbiU
https://youtu.be/wvaFJ1pZpDA
https://youtu.be/0KEg3sAclEo
https://youtu.be/sPWz4HgvWlI
https://youtu.be/JvV0geCcipc

Wpisy dodane w ramach grupy fotograficznej na FACEBOOK Siłownia fotograficzna https://www.facebook.com/groups/330150934382676/

Wpisy dodane w ramach grupy fotograficznej na FACEBOOK Garwolińska grupa fotograficzna https://www.facebook.com/groups/335278380585623/

Wpisy dodane w ramach grupy fotograficznej na FACEBOOK Kazimierska Grupa Fotograficzna ponad 350 członków https://www.facebook.com/groups/429893047783170/

Wpisy dodane w ramach grupy fotograficznej na FACEBOOK Fujifilm X Klub Polska ponad 6000 członków https://www.facebook.com/groups/708991195900005/

One thought on Siłownia fotograficzna – stypendium MKiDN

Leave a comment